Logotype
Varukorg
Kontakta oss på 031-58 20 20
”Vi hjälper dig med alla märken”
Fri frakt om du köper för över 2000 kr!

Centraldammsugare, reservdelar och tillbehör - Slint Centraldammsugare

Centraldammsugare - alla märken! Reservdelar, tillbehör och service sedan 1988!

Här kan du kö­pa re­serv­de­lar och till­be­hör till central­damm­su­ga­re till de fles­ta mär­ken bl.a. Can­vac, Hu­sky, Fo­ma, Beam, Cyclo­vac och Pu­zer m.m.  Vi har över 20 års er­fa­ren­het av in­stal­la­tion och ser­vice av al­la ty­per av central­damm­su­ga­re.

    Ka­na­das le­dan­de mär­ke se­dan 1960! 

   Ser­vice­cent­er i Sve­ri­ge för den­na fins­ka kva­li­tetsma­skin

   Hu­sky Central­damm­su­ga­re - Ka­na­den­sisk Kva­li­té! 

   EU-​till­ver­kad, nytt mär­ke kom­mer in­om kort.

Hur mår din gamla centraldammsugare!

Under 1990-talet exploderade centraldammsugarbranschen, ett otal märken och modeller såldes i var och varannan butik. Idag är de maskinerna 15-20 år och börjar tappa sugen J

Vi kan hjälpa er med en ny centralenhet som är både tystare, starkare och mer effektiv än de som fanns under förra århundradet och det bästa är att priset är ungefär detsamma som då eller billigare.

Vid köp av en ny ersättningsmaskin av oss oavsett modell så skickar vi med rör och rörböjar utan kostnad för att kunna ansluta den nya enheten till ert befintliga rörsystem.

Kontakta oss eller skicka en bild på er gamla centraldammsugare, så fixar vi resten.

Slint centraldammsugare

Ser­vice - In­stal­la­tion: Vi har er­far­na sam­ar­bets­part­ners över he­la lan­det, som kan hjäl­pa till med ser­vice och in­stal­la­tion av din central­damm­su­ga­re.

Pro­jek­te­ring kost­nads­fritt: Pos­ta el­ler mai­la din plan­rit­ning till oss så ri­tar vi in för­slag på en för er pas­san­de cen­tral­sug­san­lägg­ning. Ni får sam­ti­digt ett kost­nads­för­slag med el­ler ut­an in­stal­la­tion.

Se­nas­te ob­jek­tet:
Gothia Triple Tower Hotell:  "Europas högsta centraldammsugare"  installerades. 32 våningar och 300 suguttag.
Ytterby Äldreboende: En 13 kwh centraldammsugare installerades där 7 st kan städa samtidigt.
Volrath Tham Studentbostäder: Installation av 3 st maskiner för gemensamhetsstädning för studenter.
Bernadotte, Äldreboende i Uppsala: Uppsala Kommun valde Cyclovac centraldammsugare till sitt nya moderna äldreboeende. 10 st GX7011 en av våra kraftigaste maskiner med dubbla by-pass motorer.

Slint Centraldammsugare

Be­sök oss i gärna och få hjälp med allt som rör centraldammsugare.

Bac­ka Bergö­ga­ta 2 i Hi­sings-​Bac­ka, 
vid Stig Center.
Ring för öppettider 031-582020

Fraktfritt över 2000:-

Frakt­fritt vid or­der över 2.000 kr
Frakt­kost­nad i öv­rigt 100:-
Post un­der 2kg    DHL över 2kg
Fak­tu­ra bi­pac­kas, inga kons­ti­ga av­gif­ter

Just nu sänkt pris!!

JUST NU ERBJUDANDE
3100:-
(6000:-)
Svensk kvalité i plåt
5000:-
(6000:-)
Passar alla märken
400:-
(500:-)
20 liter Microfiber
250:-
Samarbetspartners
S.L. International AB Backa Bergögata 2
422 46  HISINGSBACKA
Kontakt E-post
Webb slintcentraldammsugare.e-butik.se
Telefon 031-582020
Nyhetsbrev